Ściąganie plików z wrzuty

Aby ściągnąć pliki z wrzuty w Ruby, należy ze strony danego adresu odczytać zmienne javascript-u które zostaną przekazane do odtwarzacza napisanego we flashu.

require 'net/http'
require 'uri'
require 'rexml/document'

def get(url)
 url = URI.parse(url)
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 return http.get(url.path).body
end

page = get(url)
#zczytanie zmiennych javascript
if page =~ /'key' : '([^']*)',/
 key = $1
else
 key = '4KWNcfGaCak'
end
if page =~ /'login' : '([^']*)',/
 login = $1
else
 login = 'lifthrasil'
end
if page =~ /'host' : '([^']*)',/
 host = $1
else
 host = 'labs.wrzuta.pl'
end
if page =~ /'site' : '([^']*)',/
 site = $1
else
 site = 'wrzuta.pl'
end
if page =~ /'lang' : '([^']*)',/
 lang = $1
end

Następnie z podanych zmiennych należy utworzyć adres url

rnd = (rand*1000000).floor
url = "http://#{login}.#{host}/xml/#{_local2}/#{key}/sa/#{site}/#{rnd}"

Pobrać daną stronę (jest to plik XML) i wczytać adres pliku

xml = REXML::Document.new(get(url)).root
url = xml.elements['//file/storeIds/fileId'][0]
#pobranie nazwy pliku
filename = xml.elements['//name'][0]

Następnie można użyć programu wget do ściągnięcia pliku

`wget -O #{filename} "#{url}"`

Możesz także skorzystać z Downloadera mój projekt na github, który ściąga pliki z przekleja, rapidshare, 4shared i wrzuty. Jak o używać możesz przeczytać w poście: File hosting downloader project (po angielsku) oraz skrypty do wszukiwania i walidacji linków z rapidshare.

File Hosting Downloader Project

I’ve create my first github project Downloader. It’s a Ruby script for download files from file hosting services. You can download files from 4shared, rapidshare, przeklej, filesonic and wrzuta. You can download it from github or from here.

You can use it:


download.rb <url>
or
download.rb -f <file with urls>

If you download files from rapidshare and you have Orange livebox, you can provide livebox possword for reconnection (change dynamic ADSL IP)


download.rb -l <livebox password> -f <filename>

If you download files from przeklej you can provide you user name and password if you want to download file larger than 50MB


download.rb -u <user> -p <password> -f <filename>