Ściąganie plików z wrzuty

Aby ściągnąć pliki z wrzuty w Ruby, należy ze strony danego adresu odczytać zmienne javascript-u które zostaną przekazane do odtwarzacza napisanego we flashu.

require 'net/http'
require 'uri'
require 'rexml/document'

def get(url)
 url = URI.parse(url)
 http = Net::HTTP.new(url.host)
 return http.get(url.path).body
end

page = get(url)
#zczytanie zmiennych javascript
if page =~ /'key' : '([^']*)',/
 key = $1
else
 key = '4KWNcfGaCak'
end
if page =~ /'login' : '([^']*)',/
 login = $1
else
 login = 'lifthrasil'
end
if page =~ /'host' : '([^']*)',/
 host = $1
else
 host = 'labs.wrzuta.pl'
end
if page =~ /'site' : '([^']*)',/
 site = $1
else
 site = 'wrzuta.pl'
end
if page =~ /'lang' : '([^']*)',/
 lang = $1
end

Następnie z podanych zmiennych należy utworzyć adres url

rnd = (rand*1000000).floor
url = "http://#{login}.#{host}/xml/#{_local2}/#{key}/sa/#{site}/#{rnd}"

Pobrać daną stronę (jest to plik XML) i wczytać adres pliku

xml = REXML::Document.new(get(url)).root
url = xml.elements['//file/storeIds/fileId'][0]
#pobranie nazwy pliku
filename = xml.elements['//name'][0]

Następnie można użyć programu wget do ściągnięcia pliku

`wget -O #{filename} "#{url}"`

Możesz także skorzystać z Downloadera mój projekt na github, który ściąga pliki z przekleja, rapidshare, 4shared i wrzuty. Jak o używać możesz przeczytać w poście: File hosting downloader project (po angielsku) oraz skrypty do wszukiwania i walidacji linków z rapidshare.

Published by

jcubic

I'm a web developer from Poland with a focus on JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s